Observasjoner

Her kan du se alle observasjonene som er gjort under målerjakten. Følg med og se hvordan observasjonene fra deg og andre målerjegere bidrar med økt kunnskap om utbredelsen til gul frostmåler i nord.

Åpne kart