Kontakt Team Målerjakt

Hvis du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på malerjakt@nina.no. Du kan også sende dine observasjoner inn på e-post til samme adresse. Husk vi må vite hvor og når observasjonen er gjort.

Jane Uhd Jepsen (NINA)        Ingrid Jensvoll (UIT)     Ole Petter L. Vindstad (UIT)       Malin Ek (UIT)

 

 

 

Målerjakt er utviklet av Norsk institutt for naturforskning og UiT Norges Arktiske Universitet i samarbeid med Designråd. Arbeidet er finansiert av Framsenteret.