Lær mer om målere

Målere er en gruppe av sommerfugler som har fått navnet sitt etter den spesielle måten larvene beveger seg på. Det ser ut som om de «måler» seg bort over underlaget.

I bjørkeskogen i Norge, Sverige og Finland, forekommer enkelte arter av målere med mellomrom i enorme mengder. Man kaller det et «målerutbrudd» når bjørkeskogen plutselig kryr av larver på sommeren.

Målerlarvene i bjørkeskogen klekker fra egg samtidig med løvsprett på forsommeren. De forpupper seg seint på sommeren og kommer frem igjen som voksne sommerfugler på høsten. Da kan man se de voksne målere sverme særlig rundt utelys på kvelden, og de er lette å finne.

Målerlarvene spiser bladene fra bjørk og andre løvtrær, og gjerne blåbær og småbusker på bakken også. Etter et stort målerutbrudd kan mange bjørketrær dø, og bærlyngen bli borte.

Hvorfor kartlegger vi målere?

De siste tiårene har bjørkemålerutbrudd forekommet lenger nord og lenger inn i landet enn før. Man tror det skyldes at klimaet har blitt mildere. Det er derfor viktig å fremskaffe ny kunnskap om målernes utbredelse. Den arten av bjørkemåler vi vet minst om heter gul frostmåler (Agriopis aurantiaria). Vi vet den har spredt seg nordover så langt som til Troms de siste tiårene. Men akkurat hvor langt nord og øst har den kommet? Fins den i indre Troms? I Finnmark? I nordlige deler av Sverige og Finland? Det håper vi appen Målerjakt og innsatsen fra mange frivillige målerjegere skal gi oss svar på. Vi trenger derfor din hjelp!

Fakta om gul frostmåler

Gul frostmåler er lett å kjenne igjen. De voksne hannene har en flott gyllen farge og likner omtrent på et høstgult bjørkeblad. Vingespennet kan variere fra 3-4 cm. Hannene tiltrekkes av lys og sees ofte på husvegger i nærheten av utelys på høsten. Flyvetiden er vanligvis fra tidlig september til godt ut i oktober.

Hunnene ser man sjeldent. De kan ikke fly og har bare bittesmå reduserte vingestumper. Er man heldig kan man finne hunnene kravlende på bjørkestammer på høstkvelder. Da er de på vei opp i treet for å legge egg.

Gul frostmåler er registrert over hele Norge så langt nord som til Tromsø-området. Vi antar at arten er i ferd med å spre seg enda lenger nord og øst, men det fins ingen sikre registreringer. På Artsdatabankens hjemmeside kan du se dagens kjente utbredelse.

Gul frostmåler, hann til venstre og hunn til høyre.